Dakgootreiniging: belang, methode en prijzen [Abstract] (2023)

Regelmatige reiniging van uw dakgoot is belangrijk om verstoppingen en daaropvolgende overstromingen te voorkomen. In dit artikel leest u waarom, hoe en tegen welke prijs u een dakgoot kunt reinigen. Ook krijgt u handige tips om de onderhoudsinspanning te beperken.

Snel gaan:prijsMethodeTips tegen constipatiekalenderaangeboden

Hoe herken ik een verstopte dakgoot?

 • In de gracht groeien planten en mos: De verstopping laat zand of vuil achter in de goot. Dit vormt een voedingsbodem voor onkruid.
 • het riool is vol: Door een verstopping kan het water niet goed weglopen en loopt het over de rand. Zo krijg je bij een flinke regenbui water voor je huis.
 • De onderkant van de goot blijft nat.: Blijft de goot onderaan nat na een regenbui? Want een verstopte dakgoot kan niet al het regenwater opnemen. Overtollig water wordt vervolgens via de dakgoten aan de buitenmuren van uw huis afgevoerd.

3 redenen om uw dakgoot schoon te maken

Gevallen bladeren, takjes, mos en vuil verstoppen de goot en afvoer. Dit kan tot onaangename verrassingen leiden. 3 redenen om uw dakgoot regelmatig schoon te maken:

 1. Vermijd wateroverlast: Een verstopte dakgoot loopt over en voert het water niet meer goed af. Zo komt er een plas water op je gazon en voor je deur terecht.
 2. Voorkom schade aan de goot: Doordat het water in de goot blijft staan, krijgt de goot meer gewicht te dragen. Een slecht onderhouden dakgoot kan eronder instorten. Hierdoor is het minder veilig om onderdoor te lopen.
 3. Voorkom schade aan de woning: Door de verstopping loopt het water richting hun gevels. Dit kan leiden tot schimmel en vochtplekken op de muren. Houten gevelbekleding kan zelfs leiden tot houtrot. Als er water onder uw plafondplaten komt, kunt u te maken krijgen met lekkages in huis.

Uw dakgoot laten reinigen is daarom geen overbodige luxe. Een ander voordeel van regulier onderhoud is de gunstige prijs. Het repareren van een beschadigde dakgoot kost in totaal al snel € 100 tot € 150 (btw en plaatsing inbegrepen) voor een goot van 12 meter. Als u een volledig nieuwe goot moet plaatsen, kan de totaalprijs oplopen tot € 900,- voor een PVC-goot en € 1.300,- voor een zinken goot. Uw dakgoot laten reinigen is goedkoper en voorkomt extra kosten.Ontvang hier vrijblijvend offertes.

prijs gootreiniging

De prijs van dakgootreiniging is afhankelijk van de lengte van de goot, de uit te voeren extra werkzaamheden (bijv. bladvangers plaatsen) en bereikbaarheid (bijv. meerkosten steigers).

(Video) 'Buildings' Photo Challenge Live Feedback & Critique - Mike Browne

Het standaard tarief voor het schoonmaken van uw dakgoot isgemiddeld € 3 tot € 5 per strekkende meter (exclusief btw en andere kosten). Wilt u voorkomen dat vogels nesten bouwen in de dakgoot? U kunt er dan voor kiezen om vogelresten te plaatsen. De prijs van de plaatsing is gemiddeld 10 euro per strekkende meter, maar het kan variëren of je de vogelpoep wel of niet combineert met het schoonmaken van je dakgoot.

Boven:Voor de zekerheid is het aan te raden deze werkzaamheden uit te besteden aan een specialist. Omdat het beschikt over kwalitatief hoogstaand reinigingsmateriaal, robuuste hoogwerkers en kennis van de wetgeving (noodzakelijk voor vogelnesten in sloot). Het zorgt voor een professionele reiniging en bescherming van uw dakgoot. Krijg snelle tips en persoonlijk advies over deaanbodzijde.

Dakgootreiniging: belang, methode en prijzen [Abstract] (1)

Methode

De beste manier om uw dakgoot en uw huis te beschermen tegen vuil en vochtophoping, is door deze vaak schoon te maken. Het schoonmaken gaat als volgt. Eerst worden de takken, bladeren en mos verwijderd. Vervolgens wordt de goot gespoeld en worden eventuele kleverige resten verwijderd. Nu kunt u controleren of de dakgoot gerepareerd of vervangen moet worden.

(Video) How to manage your time more effectively (according to machines) - Brian Christian

U dient de regenpijp apart schoon te maken. Met een ijzerdraad wordt het vuil opgetild of aangedrukt. Dan kun je het beste een emmer onder de leiding plaatsen om het vuil op te vangen en de stortbak af te sluiten. Anders raakt uw afvoer verstopt door de plotselinge hoeveelheid afval die eruit komt. Er worden dan voorzorgsmaatregelen genomen om opnieuw verstopping te voorkomen, b.v. B. bladvallen opzetten.

Gevaar!Als u te gretig bent om met een borstel te schrobben, kunt u de buitenste laag van de goot raken. Afhankelijk van het gootmateriaal kan deze beschadiging leiden tot corrosie. Een vakman weet hardnekkig vuil te verwijderen zonder het materiaal te beschadigen. Ontvang gratis en vrijblijvende schattingen van gerenommeerde professionals op deofferte dienst.

Dakgoot onderhoud periode en frequentie

Een dakgoot schoonmaken doe je meestal in het najaar, omdat dan de bladeren die vallen in je dakgoot terecht komen. Voorwaarde is dat het niet vriest. Ook het schoonmaken van de goten in het voorjaar is een goed idee. Zo maak je je dakgoot minder aantrekkelijk als broedplaats voor vogels.

Het is het beste om de dakgoot elk jaar schoon te maken. Woon je in een bosrijke omgeving, dan is dat minimaal twee keer per jaar.

(Video) One LINQ Extension Method You NEED To Know For Cleaner EF Core Queries

Boven!Bij veel schoonmaakbedrijven kun je een goedkoop jaarcontract aanvragen. De professional keert dan jaarlijks terug op basis van zijn abonnement of oproepcontract.

Tips om een ​​verstopte dakgoot te voorkomen

 • Maak uw dakgoot regelmatig schoon.
 • Controleer de dakgoot regelmatig, zeker als u in een groene omgeving woont.
 • Zorg ervoor dat uw dakgoot voldoende afhelt zodat het water gemakkelijk kan weglopen.
 • Knip takken in de buurt van uw dak af die de goot kunnen verstoppen.
 • Ik verlaat jou ookschoon dakvonvermaakt wordenzodat vuil van uw dak niet in de dakgoot komt.
 • Plaats een bladscherm met kralen of gaas met kralen aan de uitlaat van uw afvoerleiding om gevallen bladeren op te vangen. Bescherm het kanaal ook met gaas of een beschermplaat. Zo houd je vogels en knaagdieren op afstand. Bekijk het assortiment dakgootbeschermers in deOnline winkel.

Dakgootreiniging: belang, methode en prijzen [Abstract] (2)

Doe-het-zelf stappenplan

Met de juiste kennis en voorbereiding is het mogelijk om zelf een dakgoot te reinigen. Hieronder leest u wat en hoe u zelf uw dakgoot kunt reinigen.

Dakgootreiniging: belang, methode en prijzen [Abstract] (3)leveringen

 • stabiele ladder: Veiligheid voorop! Klim niet op ladders, stoelen of tafels die te klein zijn, gebruik een ladder die minimaal 1 meter boven uw goot uitsteekt. Alleen gebruiken als de goot goed bereikbaar is. Heeft u een hoger huis, dan dient u een steiger te huren.
 • handschoenen en/of schep: Om uw handen te beschermen tegen vuil en scherpe voorwerpen, kunt u het beste tuinhandschoenen dragen om vuil te verwijderen. Je kunt ook een schep gebruiken om de rommel te verwijderen.
 • emmer tas: verwijder het vuil erop. Bevestig deze aan de bovenkant van de ladder om je handen vrij te houden zodat je de ladder altijd met één hand kunt pakken.
 • schuurspons of staalborstel: Deze gebruik je voor vuil dat blijft plakken.
 • tuinslang: Hiermee spoel je het vuil gemakkelijk weg.

Bent u op zoek naar materiaal om uw dakgoot schoon te maken en te beschermen? Kijk dan eens bij deOnline winkel.

1. Monteer de ladder

Plaats uw ladder tegen de goot in een hoek van 75°. Zorg voor een vlakke ondergrond en gebruik indien mogelijk een ladderstop om te voorkomen dat de ladder wegglijdt. Gebruik voor uw veiligheid niet de bovenste drie treden en reik niet te ver, maar verplaats de ladder om verder te werken.

Beklim de trap alleen met antislipschoenen, b.v. B. sportschoenen. Plaats nu een emmer of vuilniszak bovenaan de ladder en neem een ​​schep en handschoenen mee in een zak.

2. Reinigen van de goot

Verwijder bladeren, takjes, mos en ander vuil met de hand of met een schep. Doe de aarde in de emmer of zak. Bevochtig indien nodig het vuil met een tuinslang, omdat dit het gemakkelijker maakt om het op te rapen. Let op: gebruik de tuinslang alleen als dat veilig kan.

Schrob alles wat aan de dakgoot vastzit met een schuursponsje of een staalborstel. Pas op dat u de goot zelf niet beschadigt. Spoel nu de goot. Leid het vuil door de afvoer door het mondstuk naar de regenpijp te richten.

Hoe zit het met vogelnesten?

Heeft een vogel een nest gemaakt in uw dakgoot? Dan mag u deze volgens de Natuurbeschermingswet niet zelf verwijderen. Informeer de gemeente hierover.

3. Neem voorzorgsmaatregelen

Je hebt nu weer een gladde, glanzende goot. laat het zo! Plaats daarom een ​​bescherming op uw dakgoot zoals vermeld in de tips.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 04/21/2023

Views: 6608

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.