Opvangbakken: milieuconcurrent (2023)

Bestel uw lekbakken

U kunt uw lekbak(ken) eenvoudig en snel online bestellen bij Milieuconcurrent door onderstaande stappen te volgen:

 1. Vind de perfecte lekbak
 2. Vul het gewenste aantal lekbakken in
 3. Voeg de lekbakken toe aan uw winkelwagen door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken
 4. Bekijk het besteloverzicht en klik op Bestellen
 5. Na het invullen van je gegevens en het selecteren van een betaalmethode, ontvang je een bevestigingsmail.

Opvangbakken voor het opbergen van gevaarlijke stoffen

De Milieuconcurrent heeft een groot aantal verschillende soorten lekbakken en opvangbakken. Bij ons vindt u onder andere kunststof lekbakken, lekpannen met en zonder rooster, verrijdbare lekbakken, combi-lekbakken en klantspecifieke lekbakken voor batterijen en tl-lampen. Al onze vloeistofdichte containers zijn geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen en voldoen aan de richtlijn PGS 15. Dit maakt ze ideaal voor de industriële sector waar lekbakken nodig zijn voor de opslag van vaste stoffen en ontsnappende vloeistoffen.

Veilige werkomgeving door lekbak

Als u in uw bedrijf met giftige en schadelijke stoffen werkt, bent u wettelijk verplicht om opvangbakken te gebruiken die aan bepaalde eisen voldoen. Op de werkvloer kunnen gevaren ontstaan ​​door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Om het risico te beperken moeten lekbakken en opvangbakken aan allerlei voorschriften en eisen voldoen. Deze regels zijn vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). PGS 15 gaat specifiek in op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Inzamelcontainers die aan deze voorschriften voldoen, zorgen voor een betere brandbeveiliging, milieubescherming en een veiligere werkomgeving.

Verzamelplatforms en verzamelvloeren

Bij De Milieuconcurrent vindt u een ruim assortiment aan inzamelcontainers, inzamelplateaus voor kleine verpakkingen en zelfs inzamelvloeren (verzinkt en kunststof) voor de ideale inrichting van waterdichte opslagruimtes. De lekbakken zijn handig voor in opbergkasten of op de werkbank. Ze gebruiken opbergvloeren en hellingen voor gemakkelijke toegang tot speciale opslagruimtes. Neem contact met ons op voor een gepersonaliseerde speciale aanbieding of bestel direct online onderdelen voor uw magazijn.

(Video) Avant borstel met opvangbak

Verschillende soorten lekbakken

De Milieuconcurrent verkoopt lekbakken van verschillende materialen, waaronder kunststof, staal en gegalvaniseerde lekbakken. Onze opvangbakken verschillen niet alleen in materiaal maar ook in formaat en functie. Zo hebben wij lekbakken voor verschillende formaten bakken in ons assortiment, bijvoorbeeld een lekbak voorVaten van 200 liter,Vaten van 60 literEmIBC van 1000 liter. Zo weet je zeker dat je fusten in de lekbak passen!

Ook vind je bij ons opvangbakken met wieltjes om de fusten makkelijk te verplaatsen en de opvangbak, dit type opvangbak noemen wemobiele opvangbakken.Heeft u een lekbak nodig voor een complete opslagvoorziening? Wij verkochtenGeverfde en gegalvaniseerde vloerenvoor onderopslagconfiguraties met of zonder net. We bieden ook lekbakken die tussen opslaginstellingen kunnen worden gehangen. Productspecifieke informatie over soorten lekbakken vindt u op de productpagina's.

Mobiele lekbakken

Een verrijdbare opvangbak is verplaatsbaar en daarom ideaal voor het verplaatsen van fusten. Als je een kleine werkruimte hebt, gebruik je deze efficiënt met de verplaatsbare lekbak. De verplaatsbare lekbak is eenvoudig te verplaatsen. Milieu Concurrent verkoopt onder meer een verrijdbare lekbak in gelakt staal met rooster en duwbeugel, met een voorziening voor het vastzetten van vaten. Alle verrijdbare lekbakken zijn voorzien van twee zwenkwielen met rem aan de duwbeugelzijde en twee bokwielen aan de tegenoverliggende zijde.

Welke lekbak heeft u nodig?

Welk materiaal lekbak het beste is voor uw situatie, hangt af van de vloeistoffen die u erin wilt bewaren. Kunststof, geverfd staal en gegalvaniseerd staal verschillen in corrosiebestendigheid en weerstand tegen verschillende chemische vloeistoffen. Ook kunt u kiezen tussen een lekbak met of zonder rooster.

(Video) NO MORE ALGAE With These SIMPLE Tricks

Kunststof opvangbak - polyethyleen

Voor de opslag van bijtende stoffen (bijtende stoffen) zijn kunststof lekbakken nodig. Bijtende stoffen zijn middelen zoals zuren, chloor, ammoniak en accuzuur.

Gelakte stalen lekbak

Chemische grondstoffen zijn geschikt voor opslag in een gelakte stalen opvangbak. Voorbeelden van chemische grondstoffen zijn aardolie, benzine en blauwzuur. Bijtende en bijtende stoffen moeten echter in een kunststof lekbak worden bewaard.

gegalvaniseerde lekbak

Een gegalvaniseerde lekbak is eigenlijk een stalen lekbak die in de fabriek is behandeld in een zinkbad en daarom is voorzien van een coating die de lekbak beschermt tegen corrosie. Een gegalvaniseerde lekbak mag nooit worden gebruikt voor het opslaan van organische en anorganische zuren, chloriden (zuren), fenolen, nitrilen, gechloreerde koolwaterstoffen en alkalihydroxiden, amines. Gebruik hiervoor een kunststof lekbak.

lekbak maten

Bij De Milieuconcurrent kunt u lekbakken in verschillende maten bestellen:

(Video) DIY Refillable Canon Ink Cartridges: Sponge Mod for PG-245 CL-246 PG-243 CL-244 XL

 • Opvangbak voor kleine pakketten
 • Opvangbakken voor fusten van 60 liter
 • Opvangbakken voor vaten van 200 liter
 • Opvangbakken voor IBC-opslagtanks

Naast deze uitvoeringen zijn er ook verrijdbare lekbakken en lekbakvloerelementen te bestellen.

Hoe groot moet een lekbak zijn?

Het is belangrijk dat u voldoende opvangcapaciteit heeft om de kans op calamiteiten te verkleinen. Een opvangbak moet groot genoeg zijn om gemorste vloeistof op te vangen. Daarom moet de inhoud van een dijk minimaal 110% zijn van de inhoud van de grootste opslagtank of container. Ook moet het gehalte minimaal 10% van alle opgeslagen stoffen zijn. Zo heeft u voldoende opvangcapaciteit om de kans op lekkage tot een acceptabel niveau terug te brengen.

Naast de maatregels moet je ook voorkomen dat er water in de lekbak blijft staan, omdat de opvangcapaciteit afneemt naarmate de lekbak gedeeltelijk gevuld is met water. Bescherm de lekbak daarom tegen regen en verwijder gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.

lekbak op maat

Kunt u de juiste maat voor uw batterij niet vinden als het gaat om opslag? Dit is geen probleem want ook voor maatwerk kunt u bij ons terecht. De Milieuconcurrent maakt op maat gemaakte putten en putten met verschillende soorten putaansluitingen zoals: B. Netten, afvoeren en kranen. Op verzoek kunnen wij zowel stalen lekbakken als kunststof lekbakken vervaardigen. Neem contact op met onze experts voor meer informatie over maatwerk of als u twijfelt of een vloeistof geschikt is voor een kunststof, stalen of gegalvaniseerd reservoir.

(Video) GIANT Klepelmaaier met opvangbak Trekkerweb

De opvangbak moet bestand zijn tegen opgeslagen stoffen

Sommige vloeistoffen interageren met andere materialen. Het is daarom belangrijk dat u de juiste lekbak gebruikt voor de opgeslagen stoffen. Voor bijtende en bijtende stoffen adviseren wij kunststof lekbakken. Deze kunststof lekbakken zijn bestand tegen de inwerking van opgeslagen vloeistoffen. Denk bijvoorbeeld aan gemorst accuzuur, dat door een chemische reactie staal aantast. Als u de accu in een stalen bak bewaart, bestaat het risico dat het staal verzwakt door zuurcorrosie. Hierdoor kan een stalen lekbak na verloop van tijd gaan lekken. U kunt dit risico voorkomen door batterijen (en andere zuurhouders) op te bergen in kunststof lekbakken.

Voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen

In Nederland is de omgang met schadelijke en giftige stoffen wettelijk geregeld. Deze regels zijn opgesteld met het oog op de bescherming van het milieu en zijn bedoeld om gezondheidsrisico's te verminderen. De essentiële punten voor de verwerking en opslag van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in de Kaderverordening milieubeheer en de Wet milieubeheer. De publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen bevat een concrete uitwerking van deze wet. Als u in uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, is deze wet- en regelgeving op u van toepassing. Vervolgens moet u de gevaarlijke stoffen opslaan zoals wettelijk vereist.

Opslag conform wet- en regelgeving

Opslag is een essentieel onderdeel van de omgang met gevaarlijke stoffen en de richtlijn PGS 15 zorgt hiervoor. Hierin staat hoe bedrijven gevaarlijke stoffen moeten opslaan. De opslag van verontreinigende stoffen vormt een bedreiging voor het milieu en de leefomgeving. Een van de onderdelen van de richtlijn PGS 15 is dat gevaarlijke vloeistoffen in verpakkingen in een lekbak moeten worden geplaatst. U kunt hiervoor geen lekbakken gebruiken, alleen lekbakken die voldoen aan de richtlijn. Voor het vinden van geschikte lekbakken bent u bij ons aan het juiste adres, want alle lekbakken van De Milieuconcurrent voldoen aan de PGS 15 richtlijn.

Daarnaast stelt de richtlijn eisen aan de bestendigheid van de opvangbak tegen bepaalde stoffen. Voordat u een lekbak aanschaft, is het raadzaam om te kijken naar branchespecifieke kenmerken.

(Video) ✨ Miele Dishwasher Intake/Drain Light Flashing - EASY FIXES ✨

Meer artikelen over Milieuconcurrent

Bij Milieuconcurrent kunt u niet alleen terecht voor lekbakken, maar ook voor zaken als:

 • Kippeimer
 • pasta gerechten
 • Oogdouches
 • Opslag van gasflessen
 • roterende trommel
 • papa armbanden
 • veiligheidskluisjes

Neem contact op met de milieuconcurrent

Weet u niet zeker welk lekbakmateriaal u nodig heeft voor uw chemische vloeistoffen? Of heb je meer vragen over onze artikelen? Contacteer ons op035-533 78 30of stuur eenE-mailen. We helpen u graag verder.

Videos

1. 2022 ARCADIA 60 SHERPA YACHT TOUR Ultimate Miami Entertainment Party Boat
(NautiStyles)
2. Car CAMPING in EV - HUGE Tent - Pizza
(AB Camping)
3. The Story of This EPIC Aquarium in a Hotel | Green Aqua Road Movie
(Green Aqua)
4. ENGINE RUN & Engine Servicing On Massive Caterpillar Marine Diesels - Ep 113 -#boatrestoration
(Ship Happens)
5. First Trunk Chop on an Apple Bonsai Tree - Grown from Seed
(Notion Bonsai)
6. Introductie solderen van Solder-of-Fortune kits
(Sille Van Landschoot)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 02/15/2023

Views: 6618

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.